Innmelding

VELKOMEN TIL VOSS KULTURRÅD

 

Medlemsskap i Voss kulturråd er ope for alle friviljuge lag og organisasjonar innanfor kulturfeltet i kommunen.

Det kostar ingenting å vera medlem.

 

Kontakt oss på post@vosskulturrad.net

 

 

 

Dette er kontaktinformasjonen me treng om laget:

 

Lag:______________________________________________________

 

Adresse:___________________________________________________

 

Kontaktperson:______________________________________________

 

Epost:_____________________________________________________

 

Tlf:________________________________________________________

Hugs at søknadsfrist for Voss kommune sine kultur- og idrettsstipend er TYSDAG 10. APRIL.

 

Stipenda går til einskildpersonar eller grupper innan kultur- og idrettslivet som er inne i ei verdifull etablerings- eller utviklingsfase.

 

Forslag kan sendast til Voss kommune v/ Silje S. Solstad eller til Voss kulturråd.