Innmelding

VELKOMEN TIL VOSS KULTURRÅD

 

Medlemsskap i Voss kulturråd er ope for alle friviljuge lag og organisasjonar innanfor kulturfeltet i kommunen.

Det kostar ingenting å vera medlem.

 

Kontakt oss på post@vosskulturrad.net

 

 

 

Dette er kontaktinformasjonen me treng om laget:

 

Lag:______________________________________________________

 

Adresse:___________________________________________________

 

Kontaktperson:______________________________________________

 

Epost:_____________________________________________________

 

Tlf:________________________________________________________

Søknadsfrist for Voss kommune sine kulturmidlar er 1. MARS 2019

 

På våren kan ein søkja kommunale kulturmidlar til

– realisering av tiltak i kulturplan

– born og unge

– song og musikk

– festivalar

– anna kulturarbeid

 

Tilskot av kulturmidlane kan gjevast til vanleg lagsdrift, nye tiltak, tidsavgrensa prosjekt og leiaropplæring.

 

Søknadsskjema her