Innmelding

VELKOMEN TIL VOSS KULTURRÅD


Medlemsskap i Voss kulturråd er ope for alle friviljuge lag og organisasjonar innanfor kulturfeltet i kommunen.

Det kostar ingenting å vera medlem.


Kontakt oss på post@vosskulturrad.net
Dette er  kontaktinformasjonen me treng:


* Laget sitt namn

* Kontaktperson

* Epost-adresse

* Telefonnummer kontaktperson