Heim

Hugs at søknadsfrist for Voss kommune sine kultur- og idrettsstipend er TYSDAG 10. APRIL.

 

Stipenda går til einskildpersonar eller grupper innan kultur- og idrettslivet som er inne i ei verdifull etablerings- eller utviklingsfase.

 

Forslag kan sendast til Voss kommune v/ Silje S. Solstad eller til Voss kulturråd.