Kulturkalender

 

PÅ ÅRSMØTET ONSDAG 7. MARS LANSERTE VOSS KULTURRÅD SIN NYE

KULTURKALENDER

Kalenderen er utvikla av Terje Nesthus, med økonomisk stønad frå Voss kommune. Kalenderen oppdaterer seg sjølv tre gonger i døgeret og hentar hovudsakeleg ut hendingar frå medlemslaga sine FB-sidar – men alle kan bruka han til å foreslå relevante hendingar.

Ta kontakt om du lurer på noko eller har gode forslag: post@vosskulturrad.net