Kulturkalender

 

PÅ ÅRSMØTET ONSDAG 7. MARS 2018 LANSERTE VOSS KULTURRÅD SIN NYE KULTURKALENDER

Alle lag og organisasjonar oppmodast om å senda inn forslag til relevante hendingar. Jo tidlegare ein melder inn arrangement, desto betre vert kalenderen også som planleggingsverktøy.

 

Kalenderen er utvikla av Terje Nesthus, med økonomisk stønad frå Voss kommune.

Ta kontakt om du lurer på noko eller har gode forslag: post@vosskulturrad.net