Medlemmar

Voss kulturråd har for augneblinken 40 medlemslag, men det er plass til uendeleg mange fleire! Medlemsskapen er gratis og ope for alle friviljuge lag og organisasjoner i kulturfeltet. Ta kontakt om du vil melde inn laget ditt: post@vosskulturrad.net