Korona-fond

Voss herad, Sparebanken Vest og Hardangerstiftinga har alle oppretta kompensasjonsordninger for tap grunna koronapandemien. Her finn du dei aktuelle lenkene: Voss herad: https://voss.herad.no/aktuelt-fra-kommunen/kulturtilskot.3241.aspx OBS, søknadsfrist 1. oktober 2020 Sparebanken Vest: https://www.spv.no/om-oss/nyheter/2020/04/koronafond Hardangerstiftinga: http://www.hardangerstiftinga.no/nyhetsarkiv/koronafond

Les meir