Fyrste oktober er fristen for å søkja om kommunale kulturtilskot. I år er det i tillegg satt av ein pott til å kompensera for tapte inntekter som fylgje av koronapandemien. https://voss.herad.no/samleside-om-korona/lokal-kompensasjonsordning.3242.aspx

Les meir

På årsmøtet torsdag 14. mai vart Olav Seim og Laila Rynning Veum valgt inn som nye styremedlem. Eli Stangeland og Kåre Lie vert varafolk i det kommande året.

Les meir