Alle medlemslag er velkomne i kulturhuset onsdag 14. april klokka 18.00. Kulturhussjef Randi Kvinge orienterer om den nye prispolitikken i kulturhuset og kultursjef Trude Letnes fortel om endringa i kulturtilskotordninga. Påmelding innan fredag 9. april til post@vosskulturrad.net

Les meir

Fristen for å søkja kulturmidlar i 2021 er 18. april. Ordninga er noko endra, så sjekk på heradet si heimeside kva ordning som gjeld for ditt lag. Lokale kulturtilskot – Voss herad Ver og obs på at det berre vert denne eine tildelinga i år. Foto og broderi: Marit Seim

Les meir

Voss herad deler ut kommunalt stipend til einskildpersonar eller grupper innan kultur- og idrettsliv. Frist for å koma med framlegg til kandidat er 22. mars 2021. Stipend til lovande idrettsutøvarar eller idrettstrenarar Stipend til lovande kunstnarar eller kulturinstruktørar I retningslinjer for stipend heiter det: «Kommunalt kultur – og idrettsstipend kan delast ut til einskildpersonar/ grupper som…

Les meir

Voss kulturråd inviterer alle medlemslag til årsmøte onsdag 10. mars, kl. 18.00–20.00 i Voss kulturhus. Årsmøtesaker vert sendt ut til medlemslaga minst ei veke før. Velkomne!

Les meir

Vil du laga den nye kulturprisen til Voss herad? Utval for kultur og næring ynskjer å fornya kunstverket som vert nytta i samband med overrekking av Voss herad sin kulturpris. Framlegg kan sendast Voss herad ved kommunalavdeling for kultur og fritid, boks 145, 5701 Voss eller postmottak@voss.herad.no  Frist for å senda inn forslag er 1. mars 2021.…

Les meir

Fyrste oktober er fristen for å søkja om kommunale kulturtilskot. I år er det i tillegg satt av ein pott til å kompensera for tapte inntekter som fylgje av koronapandemien. https://voss.herad.no/samleside-om-korona/lokal-kompensasjonsordning.3242.aspx

Les meir

På årsmøtet torsdag 14. mai vart Olav Seim og Laila Rynning Veum valgt inn som nye styremedlem. Eli Stangeland og Kåre Lie vert varafolk i det kommande året.

Les meir

Voss herad, Sparebanken Vest og Hardangerstiftinga har alle oppretta kompensasjonsordninger for tap grunna koronapandemien. Her finn du dei aktuelle lenkene: Voss herad: https://voss.herad.no/aktuelt-fra-kommunen/kulturtilskot.3241.aspx OBS, søknadsfrist 1. oktober 2020 Sparebanken Vest: https://www.spv.no/om-oss/nyheter/2020/04/koronafond Hardangerstiftinga: http://www.hardangerstiftinga.no/nyhetsarkiv/koronafond

Les meir

Voss kulturråd har fått ny heimeside og ynskjer seg fleire bilete av aktivitetar i medlemslaga. Har de eit fint bilete som kan passe til framsida vår, så send det til post@vosskulturrad.net

Les meir