Fyrste oktober er fristen for å søkja om kommunale kulturtilskot. I år er det i tillegg satt av ein pott til å kompensera for tapte inntekter som fylgje av koronapandemien. https://voss.herad.no/samleside-om-korona/lokal-kompensasjonsordning.3242.aspx

Les meir

På årsmøtet torsdag 14. mai vart Olav Seim og Laila Rynning Veum valgt inn som nye styremedlem. Eli Stangeland og Kåre Lie vert varafolk i det kommande året.

Les meir

Voss herad, Sparebanken Vest og Hardangerstiftinga har alle oppretta kompensasjonsordninger for tap grunna koronapandemien. Her finn du dei aktuelle lenkene: Voss herad: https://voss.herad.no/aktuelt-fra-kommunen/kulturtilskot.3241.aspx OBS, søknadsfrist 1. oktober 2020 Sparebanken Vest: https://www.spv.no/om-oss/nyheter/2020/04/koronafond Hardangerstiftinga: http://www.hardangerstiftinga.no/nyhetsarkiv/koronafond

Les meir

Voss kulturråd har fått ny heimeside og ynskjer seg fleire bilete av aktivitetar i medlemslaga. Har de eit fint bilete som kan passe til framsida vår, så send det til post@vosskulturrad.net

Les meir