Voss kulturråd sitt årsmøte finn stad torsdag 12. mars, kl. 18.00 i Voss kulturhus.

Framlegg som skal handsamast av årsmøtet må sendast til styret seinast 27. februar.

Saksliste og sakspapir vert sendt ut seinast 5. mars.

Velkomne!