Heim

Søknadsfrist for Voss kommune sine kulturmidlar er 1. MARS 2019

 

På våren kan ein søkja kommunale kulturmidlar til

– realisering av tiltak i kulturplan

– born og unge

– song og musikk

– festivalar

– anna kulturarbeid

 

Tilskot av kulturmidlane kan gjevast til vanleg lagsdrift, nye tiltak, tidsavgrensa prosjekt og leiaropplæring.

 

Søknadsskjema her