Innmelding

Velkomen til Voss kulturråd!

Medlemsskap i Voss kulturråd er ope for alle friviljuge lag og organisasjonar innanfor kulturfeltet i Voss herrad. Det kostar ingenting å vera medlem.

Kontakt oss på post@vosskulturrad.net

Dette er kontaktinformasjonen me treng:

  • Laget sitt namn
  • Kontaktperson
  • Epost-adresse
  • Telefonnummer til kontaktperson