Voss Kulturråd skal

icon

Styrkja samarbeid

Arbeida for å styrkja samarbeidet mellom alle frivillige lag og organisasjonar innanfor kulturområdet i Voss kommune.

icon

Felles talerøyr

Vera eit felles talerøyr for det frivillige kulturlivet, mot politikarar, offentlege myndigheiter og organisasjonar i kulturlivet

icon

Betra rammevilkår

Arbeida for å betra rammevilkåra for det frivillige kulturarbeidet i kommunen.