Medlem i Voss Kulturråd

Folkeakademiet Voss

Hardanger og Voss museum

Hustveit venelag

Kløve ungdomslag

Voss kulturråd har for augneblinken 40 medlemslag, men det er plass til uendeleg mange fleire! Medlemsskapen er gratis og ope for alle friviljuge lag og organisasjoner i kulturfeltet.

Ta kontakt om du vil melde inn laget ditt: post@vosskulturrad.net