Kulturkalender

Voss kulturråd har utvikla ein digital kulturkalender for kulturlivet i heradet.

Kalenderen skal hjelpa arrangørar både til å finna best mogleg dato, og til å marknadsføra planlagde arrangement.

Me oppmodar alle lag og organisasjonar om å leggja inn relevante hendingar. Jo tidlegare ein melder inn arrangement, desto betre vert kalenderen også som planleggingsverktøy!

Kalenderen er utvikla av Terje Nesthus, med økonomisk stønad frå Voss kommune.

Ta kontakt om du lurer på noko eller har gode forslag: post@vosskulturrad.net