årsmøte 2022

Velkomen til årsmøte i Voss kulturråd

onsdag 2. mars klokka 18.00 i Voss kulturhus

Program:

Kultursjef Trude Letnes presenterer den nye kulturmiljøplanen for Voss herad

Konsulent for kultur og fritid, Kristina Finne orienterer om frivilligheitsåret 2022 og Friskus

Årsmøtesaker