Voss kulturråd inviterer alle medlemslag til årsmøte onsdag 10. mars, kl. 18.00–20.00 i Voss kulturhus. Årsmøtesaker vert sendt ut til medlemslaga minst ei veke før. Velkomne!

Les meir

Vil du laga den nye kulturprisen til Voss herad? Utval for kultur og næring ynskjer å fornya kunstverket som vert nytta i samband med overrekking av Voss herad sin kulturpris. Framlegg kan sendast Voss herad ved kommunalavdeling for kultur og fritid, boks 145, 5701 Voss eller postmottak@voss.herad.no  Frist for å senda inn forslag er 1. mars 2021.…

Les meir