Friskus-kurs på Tinghuset tysdag 28. mai klokka 19–20.30

Til  frivillige lag og kulturaktørar i Voss herad!

www.voss.friskus.com er ein digital aktivitetskalender der ein ynskjer å samla alle aktivitetstilbod i heradet.

Kulturkalenderen, som mange kulturarrangørar tidlegare har nytta, er utdatert og vil innan kort tid verta lagt ned.

Tysdag 28.mai kl. 19.00 inviterer vert det opplæring i portalen på Tinghuset.

Ingen påmelding, ta med eigen pc og møt opp!

Har du spørsmål kan du kontakta Pernille i Voss frivillighetssentral (971 77 985).

Velkomen!