kultur- og idrettsstipend 2022

Voss herad deler ut kommunalt stipend til einskildpersonar eller grupper innan kultur- og idrettsliv. Frist for å koma med framlegg til kandidat er måndag 21. mars 2022. Stipend til lovande idrettsutøvarar eller idrettstrenarar Stipend til lovande kunstnarar eller kulturinstruktørar I retningslinjer for stipend heiter det: «Kommunalt kultur – og idrettsstipend kan delast ut til einskildpersonar/ grupper…

Les meir

straumstønad

Frivillige lag og organisasjonar kan søkja om tilskot grunna ekstraordinære straumprisar. Søknadsfristen er 15. mars kl. 13.00 Fredag 4. februar 2022 la regjeringen fram Prop. 58§ for Stortinget med framlegg om å gje 250 millionar kroner til ei midlertidig tilskotsordning for frivillige organisasjonar grunna ekstraordinære straumprisar.  Voss herad har 1 514 092 kroner til fordeling…

Les meir

friskusregistrering 15. mars

Har du registrert laget ditt i Voss sin aktivitetskalender? Viss ikkje, kan du få hjelp til det i Voss bibliotek tysdag 15.mars, klokka 17–19.

Les meir