kommunale kulturtilskot

Frist for å søkja kulturmidlar i Voss herad er 1. mars 2022. Hugs å søkja innan fristen.  Frivillige lag og organisasjonar kan søkja om små driftstilskot og til større prosjekt. Ein kan og søkja om støtte til å vedlikehalda og restaurera forsamlingshus og kulturminne. Meir informasjon og lenker til søknadsskjema finn de her. Foto: Ingebrigt Nesheim

Les meir

årsmøte 2022

Velkomen til årsmøte i Voss kulturråd onsdag 2. mars klokka 18.00 i Voss kulturhus Program: Kultursjef Trude Letnes presenterer den nye kulturmiljøplanen for Voss herad Konsulent for kultur og fritid, Kristina Finne orienterer om frivilligheitsåret 2022 og Friskus Årsmøtesaker

Les meir