kommunale kulturtilskot

Frist for å søkja kulturmidlar i Voss herad er 1. mars 2022. Hugs å søkja innan fristen. 

Frivillige lag og organisasjonar kan søkja om små driftstilskot og til større prosjekt.

Ein kan og søkja om støtte til å vedlikehalda og restaurera forsamlingshus og kulturminne.

Meir informasjon og lenker til søknadsskjema finn de her.

Foto: Ingebrigt Nesheim