ÅRSMØTE 2024

Onsdag 13. mars kl 18.00–19.00 Voss kulturhus, studierommet over biblioteketet. Årsmøtesaker VEL MØTT! Venleg helsing Styret i Voss kulturråd 

Les meir