Infomøte om nedlegging av utdanningsprogram på Voss gymnas

Voss kulturråd inviterer til infomøte om framlegget frå administrasjonen i Vestland fylkeskommune om nedlegging av 4 utdanningsprogram på Voss gymnas. Tid: Onsdag 10 april kl. 18.00  Stad: Voss kulturhus  Framlegget vil fjerna ca 135 elevplassar og ca 20 lærarar innan kreative fag og idrett frå Voss. Dette har ringverknader for Voss som lokalmiljø og Voss…

Les meir