Kulturpris-nominering

Voss herad sin kulturpris skal heidra og stimulera det fantastiske kulturlivet i bygda. Prisen skal gå til nokon som har gjort ein framifrå innsats innanfor kunst og kulturarbeid i Voss herad. Kulturprisen kan delast ut til kunstnarar, kulturarbeiderar eller lag og orginasjonar med tilhald i kommunen eller tilknytting til Voss.

Har du ein kandidat du vil nominera? Send framlegg med grunngjeving til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss. 

Frist for å føreslå kandidater er 15.oktober