årsmøte 2021

Voss kulturråd inviterer alle medlemslag til årsmøte onsdag 10. mars, kl. 18.00–20.00 i Voss kulturhus.

Årsmøtesaker vert sendt ut til medlemslaga minst ei veke før.

Velkomne!