Kommunale kulturmidlar

Hugs å søkja innan fristen, som i år er 1. APRIL.

På våren kan ein søkja kommunale kulturmidlar til:

  • realisering av tiltak i kulturplan
  • born og unge
  • song og musikk
  • festivalar
  • anna kulturarbeid

Tilskot av kulturmidlane kan gjevast til vanleg lagsdrift, nye tiltak, tidsavgrensa prosjekt og leiaropplæring