Fristen for å søkja kulturmidlar i 2021 er 18. april. Ordninga er noko endra, så sjekk på heradet si heimeside kva ordning som gjeld for ditt lag.

Lokale kulturtilskot – Voss herad

Ver og obs på at det berre vert denne eine tildelinga i år.

Foto og broderi: Marit Seim