Sparebanken Vest har oppretta eit ekstraordinært korona-fond på 100 millionar kroner til lag og organisasjonar innan idrett og kultur for born.
Voss kulturråd oppmodar alle i målgruppa om å søka. Søknadsfristen er løpande.

https://www.spv.no/om-oss/nyheter/2020/04/koronafond