tilskot til kulturføremål 2023

Frist for å søkja lokale kulturmidlar i Voss herad er 1. mars.

Det finst fire støtteordningar:

* kulturtiltak (aktivitet og arrangement)

* kulturminne/forsamlingshus (istandsetting og rehabilitering)

* idrettsanlegg (vedlikehald)

drift og mindre tiltak (under kr. 10 000)

Heradet sine retningslinjer (PDF, 265 kB).

Søknadsskjema finn du her.

Hugs å søkja innan fristen.